Please use this identifier to cite or link to this item: http://library.basnet.by/handle/csl/1017
Title: Дакументы фонду 1509 “Заходняе аддзяленне УАСГНІЛ” Нацыянальнага архіва Рэспублікі Беларусь як крыніца па гісторыі сельскагаспадарчых навук
Other Titles: DOCUMENTS OF ТНЕ 1509 FUND «WESTERN BRANCH OF ТНЕ V ASКНNIL» OF ТНЕ NA TIONAL ARCHIVES OF ТНЕ REPUBLIC OF BELARUS AS А SOURCE ON ТНЕ HISTORY OF AGRICULTURAL SCIENCES
Author: Сыцько, Кірыл Валер'евіч
Keywords: Заходняе аддзяленне У АСГНIЛ;Сельскагаспадарчыя навукi;Крынiцазнауства;Унiфiкацыя гiстарычных крынiц;Архiуны фонд
Issue Date: 2021
Publisher: Минск : ИВЦ Минфина, 2021
Citation: Сыцько, К. В. Дакументы фонду 1509 “Заходняе аддзяленне УАСГНІЛ” Нацыянальнага архіва Рэспублікі Беларусь як крыніца па гісторыі сельскагаспадарчых навук / К. В. Сыцько // Сельское хозяйство Беларуси сквозь призму научных исследований (ХІХ – начало ХХІ в.) : докл. Междунар. науч. конф., Минск, 23 сентября 2021 г. // НАН Беларуси, Белорус. сельскохоз. б-ка им. И.С. Лупиновича, Институт истории ; редкол: Ю. О. Каракулько (отв. ред.) [и др.]. – Минск : ИВЦ Минфина, 2021 – С. 192–200.
Abstract: Паступовае развiццё гiсторыi навукi у Беларусi патрабуе татальнай распрацоукi i раскрыцця крынiцазнаўчага патэнцыялу дакументаў i матэрыялау захаваных фондау айчынных навуковых устаноў. У дадзеным артыкуле прыведзена характарыстыка комплексу дакументаў, здзейснены тыпавiдавы аналiз, а таксама аналiз iнфармацыйнай напауняльнасцi гiстарычных крынiц, якiя адклалiся ў фондзе 1509 "Заходняе аддзяленне Усесаюзнай ордэна Ленiна i ордэна Працоўнага Чырвонага Сцяга акадэмii сельскагаспадарчых навук iмя Ленiна" Нацыянальнага архiва Рэспублiкi Беларусь (НАРБ).
ISBN: 978-985-880-155-7
Appears in Collections:Статьи сотрудников ЦНБ НАН Беларуси

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sytsko_2021_1V482913.pdf1,12 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.