Please use this identifier to cite or link to this item: http://library.basnet.by/handle/csl/1064
Title: Уладальніцкія запісы Карла Утэнговія ў выданні «Cato graecolatinus» (1566) Іагана Мюліус
Other Titles: Owner's inscriptions of Carolus Utenhovius in the publication «Cato graecolatinus» (1566) by Johannes Mylius
Author: Герус, Ангелина Сергеевна
Keywords: Карл Утэнговія
Issue Date: 2020
Publisher: Минск : Ковчег, 2020
Citation: Герус, А. С. Уладальніцкія запісы Карла Утэнговія ў выданні «Cato graecolatinus» (1566) Іагана Мюліус / А. С. Герус // Библиотека в XXI веке. Вектор развития: рецессия, стагнация или положительная динамика? [Электронный ресурс] = Library in the XXI centry: vector of development: recession, stagnation of positive dynamics? : материалы XI Международной научно-практической конференции молодых ученых и специалистов, Минск, 29 октября 2019 г. — Электронные текстовые данные. — Минск : Ковчег, 2020.
Abstract: Уладальніцкія запісы, нароўні з прыналежнасцю асобніка да бібліятэцы пэўнага карыстальніка, з’яўляюцца ўнікальнымі сведчаннямі аб рэцэпцыі літаратурнага твора. Запісы фламандскага гуманіста К. Утэнговія, зробленыя ў «Cato graecolatinus» (1566) І. Мюліуса, выяўляюць асаблівасці функцыянавання дадзенага мастацкага тэксту, а таксама раскрываюць яго эстэтычны і выхаваўчы аспекты з пункту гледжання тагачаснага чытача
ISBN: 978-985-7246-76-2
Appears in Collections:Статьи сотрудников ЦНБ НАН Беларуси

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gerus_2020.pdf2,9 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.