Please use this identifier to cite or link to this item: http://library.basnet.by/handle/csl/1069
Title: Пад мікраскопам сучаснасці. Францыск Скарына ў найноўшай гістарыяграфіі
Other Titles: Under the microscope of modernity. Francysk Skaryna in the latest historiography
Author: Паршенков, Александр Андреевич
Keywords: Скарыназнаўства
Issue Date: 2020
Publisher: Минск : Ковчег, 2020
Citation: Паршенков, А. А. Библиотека в XXI веке. Вектор развития: рецессия, стагнация или положительная динамика? [Электронный ресурс] = Library in the XXI centry: vector of development: recession, stagnation of positive dynamics? : материалы XI Международной научно-практической конференции молодых ученых и специалистов, Минск, 29 октября 2019 г. — Электронные текстовые данные. — Минск : Ковчег, 2020.
Abstract: У артыкуле характарызуецца сучасны стан скарыназнаўства. Разглядаюцца асноўныя накірункі гэтай дысцыпліны, называюцца асобныя дыскусійныя пытанні. Зроблены вывад аб некаторых дасягненнях і праблемах сучаснага скарыназнаўства. Аналізуюцца магчымыя перспектывы далейшых даследаванняў.
ISBN: 978-985-7246-76-2
Appears in Collections:Статьи сотрудников ЦНБ НАН Беларуси

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Parshankou_2020.pdf3,36 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.