Please use this identifier to cite or link to this item: http://library.basnet.by/handle/csl/1118
Title: Гістарычна-краязнаўчыя працы У. Сыракомлі ў фондах аддзела рэдкіх кніг і рукапісаў ЦНБ НАН Беларусі
Author: Дзенісенка, Алена Пятроўна
Keywords: Уладзi­слав Сыракомля;Аддзел рэдкiх кнiг i рукапiсаў Цэнтральнай навуковай бiблiятэкi iмя Якуба Коласа НАН Бела­русi
Issue Date: 2022
Publisher: Мінск : Беларуская навука, 2022
Citation: Дзенісенка, А. П. Гістарычна-краязнаўчыя працы У. Сыракомлі ў фондах аддзела рэдкіх кніг і рукапісаў ЦНБ НАН Беларусі / А. П. Дзенісенка // Навуковая спадчына В.К. Бандарчыка : зб. матэрыялаў Рэсп. навук.-практ. канф., прысвеч. 100-годдзю з дня нарадж. знакаміт. беларус. этнолага Васіля Кірылавіча Бандарчыка, г. Слуцк, 8 кастр. 2020 г. / Нац. Акад. навук Беларусі, Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя Кандрата Крапівы ; склад. Я. А. Ненадавец ; рэдкал.: А. І. Лакотка (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск: Беларус. навука, 2022. – С. 145–152.
ISBN: 978-985-08-2893-4
Appears in Collections:Статьи сотрудников ЦНБ НАН Беларуси

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dzenisenka_A_P_2022.pdf1,01 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.