Please use this identifier to cite or link to this item: http://library.basnet.by/handle/csl/1134
Title: І.В. Воўк-Левановіч: асноўныя этапы жыцця і навуковай дзейнасці (па матэрыялах фонду аддзела рэдкіх кніг і рукапісаў ЦНБ НАН Беларусі)
Author: Жук, Таццяна Іванаўна
Keywords: І.В. Воўк-Левановiч
Issue Date: 2022
Publisher: Мінск, Нац. б-ка Беларусі, 2022
Citation: Жук, Т. І. І.В. Воўк-Левановіч: асноўныя этапы жыцця і навуковай дзейнасці (па матэрыялах фонду аддзела рэдкіх кніг і рукапісаў ЦНБ НАН Беларусі) / Т. І. Жук // Матэрыялы XVIII Міжнародных кнігазнаўчых чытанняў Мінск, 28–29 крас. 2022 г./ Нац. б-ка Беларусі ; [склад.: Т. У. Карнілава, Г. У. Кірэева ; рэдкал.: А. Ю. Кніжнікава (старш.) і інш.]. – Мінск : 2022. – С. 85–92.
Abstract: Приводятся сведения о жизни и научной деятельности белорусского языковеда И.В. Волк-Леоновича, дается краткий анализ содержания рукописного архива ученого, хранящегося в Центральной научной библиотеке Национальной академии наук Беларуси
ISBN: 978-985-7235-97-1
Appears in Collections:Статьи сотрудников ЦНБ НАН Беларуси

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zuk_2022(2).pdf1,32 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.