Please use this identifier to cite or link to this item: http://library.basnet.by/handle/csl/1152
Title: Метрычныя кнігі на захаванні ў апісанай частцы калекцыі № 23 Цэнтральнай навуковай бібліятэкі імя Якуба Коласа Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі (вопіс 1)
Other Titles: Метрические книги, хранящиеся в описанной части коллекции № 23 Центральной научной библиотеки им. Якуба Коласа Национальной академии наук Беларуси (опись 1)
Metric books of the described part of the collection № 23 of the Yakub Kolas Central Scientific Library of the National Academy of Sciences of Belarus (Inventory 1)
Author: Урублеўскі, Вадзім Валер'евіч
Keywords: Метрычныя кнігі;Гісторыя Беларусі;Канфесійнае справаводства;Канфесійныя ўстановы;Бібліятэкі;Установы
Issue Date: 2022
Publisher: Минск : Ковчег, 2022
Citation: Урублеўскі, В. В. Метрычныя кнігі на захаванні ў апісанай частцы калекцыі № 23 Цэнтральнай навуковай бібліятэкі імя Якуба Коласа Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі (вопіс 1) / В. В. Урублеўскі // Библиотека в XXI веке. Социальная миссия : материалы XIII Междунар. науч.-практ. конф. молодых ученых и специалистов, Минск, 24–25 марта 2022 г. / Нац. акад. наук Беларуси, Центр. науч. б-ка им. Я. Коласа ; сост. Л. А. Авгуль. – Минск, 2022. – С. 348–355.
Abstract: У артыкуле праводзіцца крыніцазнаўчая характарыстыка 14 метрычных кніг з апісанай часткі «Калекцыі матэрыялаў па гісторыі, навуцы, культуры» (№ 23) Цэнтральнай навуковай бібліятэкі імя Якуба Коласа Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Адзначаюцца перспектывы далейшага выяўлення метрычных кніг у матэрыялах калекцыі, індэксацыі найбольш прадстаўнічых метрычных кніг з шырокімі лакацыяй і храналагічным ахопам, іх запатрабаванасць у правядзенні рэгіянальных, мікрагістарычных і генеалагічных даследаванняў.
ISBN: 978-985-884-197-3
Appears in Collections:Статьи сотрудников ЦНБ НАН Беларуси

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Urublevski_BV21V_2022.pdf5,65 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.