Please use this identifier to cite or link to this item: http://library.basnet.by/handle/csl/1191
Title: Аднаўленне вобраза: аб дзейнасці А.Ф. Мараты на прыкладзе выдання «Orationes, dialogi, epistolae, carmina tam latima quam graeca» 1562 г.
Other Titles: Восстановление образа: о деятельности А.Ф. Мораты на примере издания «Orationes, dialogi, epistolae, carmina tam latima quam graeca» 1562 г.
Restoration of an image: about the activities of A.F. Morata on the example of the edition «Orationes, dialogi, epistolae, carmina tam latima quam graeca» of 1562
Author: Колас, Радыен Аляксандравіч
Keywords: Алімпія Фульвія Марата;Рэдкая кніга;Рэнесанс;Пераклад;Літаратура;XVI стагоддзе
Issue Date: 2023
Publisher: Минск : Ковчег, 2023
Citation: Колас, Р. А. Аднаўленне вобраза: аб дзейнасці А.Ф. Мараты на прыкладзе выдання «Orationes, dialogi, epistolae, carmina tam latima quam graeca» 1562 г. / Р. А. Колас // Библиотека в XXI веке. Молодежный потенциал в науке и практике : материалы XIV Международной научно-практической конференции молодых ученых и специалистов, Минск, 22 февраля 2023 г. / [составитель Л. А. Авгуль]. — Минск : Ковчег, 2023. - С.289 - 297.
Abstract: Дадзены артыкул прысвечаны раскрыццю вобраза італьянскай рэнесанснай перакладчыцы і паэткі Алімпіі Фульвіі Мараты (1526–1555), яе творчай спадчыне і літаратурнай дзейнасці на прыкладзе даследавання тэксту Базэльскага выдання «Orationes, dialogi, epistolae, carmina tam latima quam graeca» 1562 г. з фонду рэдкіх кніг і рукапісаў ЦНБ НАН Беларусі.
ISBN: 978-985-884-278-9
Appears in Collections:Статьи сотрудников ЦНБ НАН Беларуси

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kolas_2023.pdf896,79 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.