Please use this identifier to cite or link to this item: http://library.basnet.by/handle/csl/703
Title: Беларуская кірылічная палеаграфія : вучэб. дапам., для студэнтаў гістарычнага факультэта
Author: Груша, Аляксандр Іванавіч
Keywords: Пісьмо;Кірыліца;Беларуская мова;Палеаграфія
Issue Date: 2006
Publisher: Мінск : Беларускі дяржаўны ўніверсітэт, 2006
Citation: Беларуская кірылічная палеаграфія : вуч. дапам. для студэнтаў гіст. фак. / А.І. Груша. — Мінск : БДУ, 2006. — 141, [1] с., [20] л. іл. : іл. — Бібліягр.: с. 133-140.
Abstract: У вучэбным даламожніку на падставе аўтарскіх тэарэтыка-метадалагічных распрацовак і шырокага кола крыніц разгледжана паходжанне розных тыпаў, відаў, разнавіднасцей і варыянтаў беларускага кірылічнага пісьма ХІ-ХѴП ст., сфера выкарыстання, заканамернасці іх развіцця і пашырэння. Разлічаны на студэнтаў-гісторыкаў. Можа быць карысным для выклад- чыкаў, навукоўцаў, а таксама для тых, хто цікавіцца гісторыяй беларускага пісьма.
ISBN: 985-485-523-6
Appears in Collections:Книжные издания

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hrusha_Belaruskaja_Kirylichnaja_Paleahrafija_2006.pdf15,38 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.