Please use this identifier to cite or link to this item: http://library.basnet.by/handle/csl/707
Title: Альбом палеаграфічных здымкаў
Author: Груша, Аляксандр Іванавіч
Латушкін, Андрэй Мікалаевіч
Keywords: Беларуская мова;Пісьмо;Палеаграфія;Кірыліца
Issue Date: 2014
Publisher: Мінск : Беларускі дяржаўны ўніверсітэт, 2014
Citation: Альбом палеаграфічных здымкаў : (з электронным дадаткам) : дапаможнік для студэнтаў, якія навучаюцца па спецыяльнасцях 1-21 03 01 "Гісторыя (па напрамках)", 1-23 01 13 "Гісторыка-архівазнаўства" / А. І. Груша, А. М. Латушкін ; Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт. — Мінск : БДУ, 2014. — 103, [1] с. : табл., факсім. ; 29 см. — : 1 электронны аптычны дыск (CD-ROM). — Бібліяграфія ў падрадковых заўвагах. — 100 экз.
Abstract: У дапаможніку змешчаны ўзоры беларускіх кірылічных рукапісаў ХІ-ХѴІ стст., а таксама заданні, якія садзейнічаюць фарміраванню ў студэнтаў уменняў чытаць і апісваць старое пісьмо. Для студэнтаў, якія навучаюцца па спецыяльнасцях 1-21 03 01 «Гісторыя (па напрамках)», 1-23 01 13 «Гісторыка-архівазнаўства».
ISBN: 978-985-566-088-1
Appears in Collections:Книжные издания

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hrusha_Latushkin_Aljbom_Palieahrafichnyx_Zdymkaw_2014.pdf12,94 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.