Please use this identifier to cite or link to this item: http://library.basnet.by/handle/csl/714
Title: Рукапісны архіў беларускага пісьменніка Міхася Машары ў фондах аддзела рэдкіх кніг і рукапісаў Цэнтральнай навуковай бібліятэкі імя Якуба Коласа Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі
Other Titles: Рукописный архив белорусского писателя Михася Машары в фондах отдела редких книг и рукописей Центральной научной библиотеки имени Якуба Коласа Национальной академии наук Беларуси
The handwritten archive of the Belarusian writer Mikhas Mashara lin the collections of the Department of rare books and manuscripts of the Yakub Kolas Central scientific library of the National Academy of Sciences of Belarus
Authors: Жук, Таццяна Іванаўна
Keywords: Цэнтральная навуковая бiблiятэка iмя Я. Коласа НАН Беларусi;М. Машара;Асабiсты apxiy
Issue Date: 2017
Publisher: Минск : Центральная научная библиотека Национальной академии наук Беларуси ; Москва : ФГБУН НИЦ "Наука" Российской академии наук, Центр исследований книжной культуры, 2017
Citation: Жук, Т. І. Рукапісны архіў беларускага пісьменніка Міхася Машары ў фондах аддзела рэдкіх кніг і рукапісаў Цэнтральнай навуковай бібліятэкі імя Якуба Коласа Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі / Т. І. Жук // Берковские чтения. Книжная культура в контексте международных контактов : материалы Междунар. науч. конф., Полоцк, 24–25 мая 2017 г. / Междунар. ассоц. акад. наук, Совет по книгоизд. [и др. ; сост.: Л. А. Авгуль, Д. Н. Бакун ; редкол.: Л. А. Авгуль, А. И. Груша (сопред.) и др.]. – Минск ; М., 2017. – С.123–129.
Abstract: У артыкуле даецца аналiз структуры i зместу рукапiснага архiва аднаго са старэйшых беларускiх пiсьменнiкау М. Машары, уводзяцца у навуковы ужытак архiуныя дакументы, якiя захоуваюцца у калекцыях i фондах асабiстага паходжання iншых асоб
ISBN: 978-5-9909741-2-8
Appears in Collections:Статьи сотрудников ЦНБ НАН Беларуси

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zuk_2017_1B466314.pdf970,79 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.