Please use this identifier to cite or link to this item: http://library.basnet.by/handle/csl/791
Title: Актавыя кнігі ў Вялікім княстве Літоўскім у XV – першай трэці XVI ст.
Author: Груша, Аляксандр Іванавіч
Keywords: Вялiкае княство Лiтоускае;Актавая кнiга;Дакумент;Пячатка
Issue Date: 2015
Publisher: Мінск : [б. в.]
Citation: 147. Груша, А. И. Актавыя кнігі ў Вялікім княстве Літоўскім у XV – першай трэці XVI ст. / А. И. Груша // Беларускі гістарычны часопіс. – 2015. – № 10. – C. 5–12.
Abstract: Найстарэйшая i асноуная форма пiсьмовай дакументацыi, якая бытавала у Вялiкiм Княстве Лiтоускiм (ВКЛ) у XIV - першай трэцi XVI ст., была прадстаулена дакументам на асобным носьбiце, г. зн. дакументам з пячаткай. Але iснавала i яшчэ адна яе форма - актавая кнiга. Якiя вiды актавых кнiг iснавалi ў ВКЛ? Якiя функцыi гэтыя кнiгi выконвалi? У чым заключалася ix спецыфiка як носьбiтаў прававой iнфармацыi? Якiя прыкметы аб'ядноуваюць усе вiды гэтых кнiг?
ISSN: 1993-1999
Appears in Collections:Статьи сотрудников ЦНБ НАН Беларуси

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hrusha_BGT_2015N10_05_3115.pdf1,65 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.