Please use this identifier to cite or link to this item: http://library.basnet.by/handle/csl/832
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorГруша, Аляксандр Іванавіч-
dc.date.accessioned2020-11-25T09:30:15Z-
dc.date.available2020-11-25T09:30:15Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.citationГруша, А. I. Наступствы зацвярджэння дакументальнай пісьменнасці ў Вялікім княстве Літоўскім: стваральнікі дакументаў і архівы ў канцы XIV – першай трэці XVI ст. / А. I. Груша // Беларускі гістарычны часопіс. – 2015. – № 8. – С. 33–43.ru_RU
dc.identifier.issn1993-1999-
dc.identifier.urihttp://library.basnet.by/handle/csl/832-
dc.description.abstractЗ'яуленне i засваенне усялякай тэхналогii мае наступствы для грамадства. Яны могуць мець розны маштаб i глыбiню, але адназначна яны мяняюць склад грамадства i акаляючы свет, фармiруюць новыя вiды дзейнасцi i звычкi. Дакументальная пiсьменнасць - гэта таксама тэхналогiя. Памнажэнне вiдау i разнавiднасцяу прававой пiсьменнасцi, пераутварэнне пiсьмовых практык у сiстэматычныя, развiццё пiсьмовага справаводства адкрылi сферу прафесiйнай працы па вытворчасцi дакументау, выклiкалi да дзейнасцi спецыялiстау i уста новы, звязаныя з гэтай вытворчасцю. 3 'яуленне пiсьмовай дакументацыi прывяло да трансфармацыi формау, сродкау i спосабау захавання i перадачы iнфармацыi. Узнiклi архiвы пiсьмовай дакументацыi. Што уяулялi сабой спецыялiсты i установы, звязаныя з вытворчасцю дакументау у Вялiкiм Княстве Лiтоускiм? Як можна класiфiкаваць архiвы i ix матэрыялы у ВКЛ? Якай была колькасць дакументау, якiя захоувалiся у гэтых архiвах, якiм быу узрост дадзеных дакументау, дзе i у якiх умовах яны захоувалiся?ru_RU
dc.language.isootherru_RU
dc.publisherМінск : [б. в.]ru_RU
dc.rightsopen access-
dc.subjectДакументальная пiсьменнасцьru_RU
dc.subjectВялiкае княства Лiтоўскаеru_RU
dc.titleНаступствы зацвярджэння дакументальнай пісьменнасці ў Вялікім княстве Літоўскім: стваральнікі дакументаў і архівы ў канцы XIV – першай трэці XVI ст.ru_RU
dc.typeArticleru_RU
dc.creator.authorГруша, Аляксандр Іванавіч-
Appears in Collections:Статьи сотрудников ЦНБ НАН Беларуси

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hrusha_2015№8_BGT.pdf1,81 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.