Please use this identifier to cite or link to this item: http://library.basnet.by/handle/csl/847
Title: Асобнікі Евангелля 1575 г. у фондзе Цэнтральнай навуковай бібліятэкі імя Я. Коласа Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі
Author: Цітавец, Алена Іосіфаўна
Keywords: Евангелие;Петр Мстиславцев
Issue Date: 2014
Publisher: Мінск : Нацыянальная бібліятэка беларусі, 2014
Citation: Цiтавец, А. I. Асобнікі Евангелля 1575 г. у фондзе Цэнтральнай навуковай бібліятэкі імя Я. Коласа Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі / А. I. Цiтавец // Кніжная культура Беларусі XVI – сярэдзіны XVII ст. : да 440-годдзя выдавецкай дзейнасці Мамонічаў : матэрыялы X Міжнар. кнігазн. чытанняў (Мінск, 17–18 крас. 2014 г.) / Нац. б-ка Беларусі ; склад.: Г. У. Кірэева, Т. А. Сапега, А. А. Суша. – Мінск, 2014. – С. 106–113.
Abstract: В публикации дано научное описание двух экземпляров Евангелия, напечатанного Петром Мстиславцем в 1575 г., хранящихся в фонде Центральной научной библиотеки им. Я. Коласа Национальной академии наук Беларуси. Состав экземпляров неполный, наличест­вуют утраты текста и орншиентальных украшений. Автор обраща­ет внимание на особенности оформления книг, описывает бумагу, переплет, останавливается на провененциях экземпляров.
ISBN: 978-985-7039-31-9
Appears in Collections:Статьи сотрудников ЦНБ НАН Беларуси

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Titavets_2014_1V452776.pdf1,16 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.