Please use this identifier to cite or link to this item: http://library.basnet.by/handle/csl/872
Title: Import polski «dobrych praw chrześcijańskich» i ich recepcja w Wielkim Księstwie Litewskim od schyłku XIV wieku do pierwszej połowy XVI wieku
Author: Hruša, Aliaksandr
Keywords: WKL;Witold
Issue Date: 2015
Publisher: Warszawa : DiG, 2015
Citation: Hruša, A. Import polski «dobrych praw chrześcijańskich» i ich recepcja w Wielkim Księstwie Litewskim od schyłku XIV wieku do pierwszej połowy XVI wieku / A. Hruša // Unia w Horodle na tle stosunkόw polsko-litewskich. Od Krewa do Zaręczenia wzajemnego Obojga Narodόw / Stowarzyszenie potomkόw Sejmu Wielkiego, Muzeum historii Polski w Warszawie ; pod red. S. Gόrzyńskiego. – Warszawa, 2015. – S. 119–124.
ISBN: 978-83-7181-836-3
Appears in Collections:Статьи сотрудников ЦНБ НАН Беларуси

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hrusha_2015_KGL554.pdf1,02 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.