Please use this identifier to cite or link to this item: http://library.basnet.by/handle/csl/879
Title: "И привильем своим потвердил": у вытокаў пісьмовай культуры Вялікага Княства Літоўскага
Author: Груша, Аляксандр Іванавіч
Keywords: Даравальны ліст;Вялiкае Княства Лiтоўскае
Issue Date: 2007
Publisher: Мінск : Беларус. навука
Citation: Груша, А. І. "И привильем своим потвердил": у вытокаў пісьмовай культуры Вялікага Княства Літоўскага / А. І. Груша // Памяць стагоддзяў на карце Айчыны : зб. навук. прац у гонар 70-годдзя Міхаіла Федаравіча Спірыдонава / Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі ; уклад.: Р. А. Аляхновіч, А. І. Груша, А. Б. Доўнар ; рэдкал.: А. А. Каваленя (адк. рэд.) [і інш.]. — Мінск : Беларус. навука, 2007. — С. 198-240.
ISBN: 978-985-08-0897-4
Appears in Collections:Статьи сотрудников ЦНБ НАН Беларуси

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hrusha_2007_1B413905.pdf4,08 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.