Please use this identifier to cite or link to this item: http://library.basnet.by/handle/csl/883
Title: Дакументы як сродак пісьмовай камунікацыі паміж палачанамі і рыжанамі ў канцы ХIV–пачатку ХVI ст.
Author: Груша, Аляксандр Іванавіч
Keywords: Пісьмовая камунікацыя;Вялiкае княства Лiтоўскае
Issue Date: 2011
Publisher: Наваполацк : ПДУ, 2011
Citation: Груша, А. І. Дакументы як сродак пісьмовай камунікацыі паміж палачанамі і рыжанамі ў канцы ХIV–пачатку ХVI ст. / А. І. Груша // Беларускае Падзвінне: вопыт, методыка і вынікі палявых і міждысцыплінарных даследаванняў : зборнік навуковых прац міжнароднай навуковай канферэнцыі, прысвечанай 160-годдзю з дня нараджэння А. П. Сапунова (Полацк, 21-23 красавіка 2011 г.) : у 2 ч. / пад агульнай рэдакцыяй Д. У. Дука, У. А. Лобача. — Наваполацк : ПДУ, 2011. — У надзагалоўку: Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Установа адукацыі "Полацкі дзяржаўны ўніверсітэт". — На вокл.: Полацкі дзяржаўны ўніверсітэт, 1581. — 50 экз. — ISBN 978-985-531-255-1. — Ч. 2. — Наваполацк : ПДУ, 2011. — С. 50-53.
ISBN: 978-985-531-257-5
Appears in Collections:Статьи сотрудников ЦНБ НАН Беларуси

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hrusha_BP_2011_2.pdf899,31 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.