Please use this identifier to cite or link to this item: http://library.basnet.by/handle/csl/916
Title: Важнейшыя дасягненні Цэнтральнай навуковай бібліятэкі НАН Беларусі
Author: Ахрэмчык, Марына Пятроўна
Груша, Аляксандр Іванавіч
Keywords: Інфармацыйнае забеспячэнне;Навуковая дзейнасць;ЦНБ НАН Беларусi;Навуковыя камунiкацыі
Issue Date: 2020
Publisher: Минск : Беларуская навука, 2020
Citation: Ахрэмчык, М. П. Важнейшыя дасягненні Цэнтральнай навуковай бібліятэкі НАН Беларусі / М. П. Ахрэмчык, А. І. Груша // Акадэмічная гуманітарыстыка: важнейшыя вынікі 2019 года / Нац. акад. навук Беларусі, Адз-не гуманітар. навук і мастацтваў ; [А. А. Каваленя (кіраўн. праекта) і інш.]. – Мінск : Беларус. навука, 2020. – С. 196–209.
Abstract: Дзейнасць Цэнтральнай навуковай бiблiятэкi iмя Якуба Коласа Нацыянальнай акадэмii навук Беларусi (далей - ЦНБ НАН Беларусi) ажьщцяуляецца ў наступных стратэгiчных напрамках: iнфармацыйнае забеспячэнне навуковай дзейнасцi i навуковых камунiкацый, правядзенне навуковых даследаванняў, папулярызацыя навуковых i навуковатэхнiчных ведаў. Супрацоунiкi бiблiятэкi прымаюць удзел у стварэннi пошукавых сiстэм, што даюць карыстальнiкам магчымасць свабоднага доступу да бiблiяграфiчных рэсурсаў фондаў буйнейшых бiблiятэк краiны, арганiзуюць доступ да айчынных i замежных навуковых рэсурсаў актуальнай тэматыкi для супрацоунiкаў устаноў НАН Беларусi; прадастаўляюць у адкрыты доступ алiчбаваныя дакументы з фондаў бiблiятэкi, якiя з'яуляюцца нацыянальнай iнтэлектуальнай i гiсторыка-культурнай спадчынай; пашыраюць тэматыку сваiх навуковых даследаванняў; выкарыстоўваюць новыя формы папулярызацыi навуковых i навуковатэхнiчных ведаў.
ISBN: 978-985-08-2609-1
Appears in Collections:Статьи сотрудников ЦНБ НАН Беларуси

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ahremthik_Hrusha_2020_1V477977.pdf1,9 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.