Please use this identifier to cite or link to this item: http://library.basnet.by/handle/csl/920
Title: Прадмова
Author: Дзенісенка, Алена Пятроўна
Keywords: Станіслаў Манюшка;Кампазітар;Сімфанічная музыка;Вадэвіль
Issue Date: 2020
Publisher: Мінск : Беларуская навука, 2020
Citation: Дзенісенка, А. П. Прадмова / А. П. Дзенісенка // Станіслаў Манюшка. Прыжыццёвыя выданні твораў музычнага класіка з фондаў Цэнтральнай навуковай бібліятэкі імя Якуба Коласа Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі : факсімільнае выданне [Электронны рэсурс] / Нац. акад. навук Беларусі, Цэнтр. навук. б-ка імя Якуба Коласа, Выд. дом “Беларус. навука” ; уклад. А. П. Дзенісенка ; рэдкал.: А. І. Груша (гал. рэд.) [і інш.]. – Электрон. тэкст. даныя і выявы (758 Мб). – Мінск : Беларус. навука, 2020.
ISBN: 978-985-08-2627-5
Appears in Collections:Статьи сотрудников ЦНБ НАН Беларуси

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Denisenko_ED2211.pdf3,58 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.