Please use this identifier to cite or link to this item: http://library.basnet.by/handle/csl/772
Title: Одна книга – пять владельцев
Author: Стефанович, Александр Викторович
Keywords: Российские писатели;Частные собрания
Issue Date: 2015
Publisher: Мінск : Каўчэг, 2015
Citation: Стефанович, А. В. Одна книга – пять владельцев / А. В. Стефанович // Беларуская кніга ў кантэксце сусветнай кніжнай культуры : зб. навук. і літ.-маст. прац, ахвяраваных Валерыю Герасімаву да 60-годдзя з дня нарадж. / Беларус. дзярж. ун-т культуры і мастацтваў ; склад.: Л. І. Доўнар, Т. А. Самайлюк ; рэдкал.: Л. І. Доўнар (адк. рэд.) [і інш.]. – Мінск, 2015. – Вып. 6 : Часапрастора кнігі і бібліятэкі: навуковае і культурнае ўзаемадзеянне. – С. 222–229.
Abstract: В статье раскрывается судьба издания «Опыт исторического словаря о российских писателях» Н. И. Новикова (Санкт-Петербург, 1772), которое находилось в частных собраниях: А. И. Сулакадзева, В.И. Клочкова, У. В. Синягина, П. В. Губара и Центральной научной библиотеки им. Якуба Коласа Национальной академии наук Беларуси. Рассматриваются рукописные записи, составленные владельцами этого издания.
ISBN: 978-985-7137-84-8
Appears in Collections:Статьи сотрудников ЦНБ НАН Беларуси

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Stefanovith_2015_B20-21Nr8417.pdf1,14 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.